MBaN-logo

KALENDARZ DZIAŁAŃ PROJEKTU „MIĘDZY BUGIEM A NARWIĄ. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ”  2008-2009

 

M-C

Poziom A- Budowanie PARTNERSTWA

pion B- ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Pion C- EKO- I AGRO-TURYSTYKA

Pion D- PRZETWÓRSTWO LOKALNE

LUTY

2008

A2- Generalna Konferencja Inauguracyjna Projektu "Między Bugiem a Narwią - Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej"- w Broku  27.02.08

 

 

 

MARZEC

2008

 

B1- Seminarium inauguracyjne pionu rolnictwo ekologiczne "Szanse rozwoju rolnictwa eko w regionie" w Długosiodle 13.03.08

 

D1-Seminarium inauguracyjne pionu przetwórstwa

"Rola produktów tradycyjnych w rozwoju i budowaniu partnerstwa

lokalnych społeczności" w Małkini Górnej 31.03.08

KWIECIEŃ

2008

 

 

C1-Seminarium inauguracyjne pionu ekoturystyki "Szanse rozwoju agro i eko-turystyki w regionie" w Łochowie 23.04.08

.

MAJ

2008

 

B2- pion rolnictwa ekologicznego: Wyjazd do szkoły rolnictwa ekologicznego Sogn Fjord w Norwegii-koordynatorzy i delegacja Min Rolnictwa (12-16.05.08)

C2-pion ekoturystyki: wytypowanie dwóch najlepszych gmin do działania C4 (plany rozwoju "zielonych destynacji"). – koniec maja/początek czerwca

D2-pion przetwórstwa: Warsztaty w gospodarstwie przetwórczym

 

D3-pion przetwórstwa: Warsztaty w wybranym obiekcie

turystycznym dla właścicieli przetwórni i obiektów

gastronomicznym "Jak wykorzystać produkt ekologiczny

i lokalny w ofercie turystycznej i gastronomicznej”

(ostatni tydzień maja)

CZERWIEC

2008

 

B3- pion rolnictwa ekologicznego: Wyjazd szkoleniowy w demonstracyjnych gospodarstwach ekologicznych w Polsce

C3-pion ekoturystyki: Seminarium dla samorządów tworzenie zielonych gmin "Sustainable and Green Destinations"- 5.06.08

D4-pion przetwórstwa: Wyjazd studyjny do modelowych

producentów tradycyjnej żywności w Małopolsce i na Podkarpaciu.

 3-4.06.08

LIPIEC

2008

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2008

 

B4- pion rolnictwa ekologicznego: Publikacja Poradnika "Ochrona bioróżnorodności poprzez rolnictwo ekologiczne”

C4- pion ekoturystyki: Sporządzenie Planów działań kreowania "Zielonych destynacji" ("Green Destination") dla dwóch gmin (wybranych podczas C2) przez eksperta norweskiego. 18-21.08.08

 

C5-pion ekoturystyki: Publikacja Poradnika dla samorządów "Tworzenie Zielonych Destynacji" (Green Destination-Sustainable Destinations)

D5- pion przetwórstwa: Publikacja Poradnika

"Jak uruchomić produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych

i tradycyjnych".

WRZESIEŃ 2008

A3-pozioma integracja działań: Generalna Konferencja "Osiąganie Efektywności ekologicznej poprzez partnerstwo”

B5-pion rolnictwa ekologicznego: Warsztaty "Jak przestawić się na rolnictwo ekologiczne chroniące bioróżnorodność”

C6-pion ekoturystyki : Wyjazd studyjny do najlepszych gospodarstw agroturystycznych w Polsce-

D6-pion przetwórstwa: Warsztaty w gospodarstwie przetwórczym

"Certyfikacja, sprzedaż bezpośrednia, marketing produktów"

PAŹDZIERNIK

2008

 

B6-pion rolnictwa ekologicznego: Warsztat terenowy "Sady Ekologiczne dawnych odmian" w szkółce w Kruszewie

C7-pion ekoturystyki: Warsztat szkoleniowy "Jak rozpocząć działalność agroturystyczną"

D7-pion przetwórstwa: Wyjazd studyjny do Niemiec,

poznawanie sieci partnerskiej UNSERLAND

LISTOPAD

2008

 

B7-pion rolnictwa ekologicznego: Warsztat szkoleniowy dla rolników "Oczyszczalnie przydomowe, energia odnawialna, mała retencja czyli efektywność ekologiczna w gospodarstwie"

C8-pion ekoturystyki: Warsztat szkoleniowy "Wyższe standardy ekologiczne w agroturystyce i ekoturystyce

 

 

GRUDZIEŃ

2008

A4-pozioma integracja działań: Wydanie MAPKI NATURY2000 dla obszaru gmin-beneficjentów projektu,

 

 

 

STYCZEŃ

2009

 

B8-pion rolnictwa ekologicznego: Sporządzenie planów przestawienia gospodartwa rolnego na ekologiczne dla uczestników warsztatów

C9-pion ekoturystyki: Publikacja Poradnika"Ekologiczny dom agroturystyczny"

D8-pion przetwórstwa: Publikacja broszury "Dziedzictwo kulinarne

pomiędzy Bugiem a Narwią"

LUTY

2009

A5-pozioma integracja działań: Konferencja Natura 2000 Szansą ekorozwoju lokalnego i partnerstwa”

B9-pion rolnictwa ekologicznego: Wytypowanie wsród 40  beneficjentów pionu właścicieli 3 gospodarstw do stania się modelowymi przedsięwzięciami poprzez wprowadzenie wyższych standardów ekologicznych.

C10-pion ekoturystyki: Wytypowanie wsród 40  beneficjentów pionu 5 gospodarstw agroturystycznych, które staną się modelowYmi poprzez wprowadzenie wyższych standardów ekologicznych.

D9- pion przetwórstwa: Wytypowanie wśród beneficjentów pionu

5 obiektów przetwórczych do stania się modelowymi poprzez

wprowadzenie wyższych standardów ekologicznych:

3 indywidualne gospodarstwa, 1 lokalny zakład przetwórczy,

1 obiekt gastronomiczny (do działania D10)

MARZEC

2009

 

 

C11-pion ekoturystyki: Sporządzenie (przez polsko-norweską grupę ekspercką) planów ekologizacji 5 przyszłych modelowych gospodarstw.

D10-pion przetwórstwa: Sporządzenie planów wdrażania

efektywności ekologicznej w przetwórstwie dla wybranych

przedsięwzięć modelowych (wytypowanych podczas D9).

KWIECIEŃ

 2009

A6- pozioma integracja działań: Prezentacja Partnerstwa na Dniu Ziemi

 

B10-pion rolnictwa ekologicznego: przekazanie w ramach działań ochrony i pomnażania agrobioróżnorodności rodzimych ras zwierząt gospodarskich do przyszłych 3 gospodarstw modelowych (wytypowanych podczas B9),

 

 

MAJ

2009

 

B11-pion rolnictwa ekologicznego: Spotkanie "Jak być Modelowym Gospodarstwem Ekologicznym - przykład norweski", Dzień1 doradztwo indywidualne dla 3 wybranych gospodarstw z B9. Dzień2 szkolenie

C12-pion ekoturystyki: Seminarium warsztatowe "Budowanie ekoturystycznej sieci partnerskiej”

 

CZERWIEC

2009

 

 

 

D11-pion przetwórstwa: Wizyta studyjna w 3 demonstracyjnych

liniach technologicznych ekologicznego przetwórstwa

(uruchomionych przez Społeczny Instytut Ekologiczny) pt.

"Efektywność Ekologiczna w Przetwórstwie"-

suszarnia, masarnia, mleczarnia.

LIPIEC

2009

A7-pozioma integracja działań: Wyjazd studyjny liderów tematycznych do Norwegii

 

 

 

 

SIERPIEŃ

 2009

 

 

 

D12-pion przetwórstwa: Festyn Żywności Tradycyjnej "Stół Darów

Ziemi między Bugiem a Narwią" w Pułtusku

PAŹDZIERNIK

2009

A8- integracja pozioma działań: Publikacja podsumowująca projekt Poradnik "Między Bugiem a Narwią - Budowanie Partnerstwa na rzecz Efektywności Ekologicznej".

B12-pion rolnictwa ekologicznego: Posadzenie sadów ekologicznych dawnych odmian w wytypowanych w B9 przyszłych 3 gospodarstwach modelowych

C13-pion ekoturystyki : Uroczysty Warsztat Podsumowujący w najlepszym gospodarstwie agroturystycznym,

D13- pion przetwórstwa: Seminarium Podsumowujące działania

w pionie pt. "Marka lokalna elementem spajającym

Budowanie partnerstwa na rzecz efektywności ekologicznej".

LISTOPAD

2009

A9- integracja pozioma działań Konferencja końcowa Projektu "Doświadczenia Partnerstwa na rzecz efektywności ekologicznej między Bugiem a Narwią”

B13-pion rolnictwa ekologicznego: Uroczysty Warsztat Podsumowujący w najlepszym gospodarstwie