Strona główna Galeria Galeria projektu „Między Bugiem a Narwią”

Galeria projektu „Między Bugiem a Narwią”

Uroczysty warsztat podsumowujący w ekologicznym gospodarstwie modelowym, 13 października 2009.

Warsztat podsumowujący działania pionu "Ekoturystyka" w gospodarstwie
agroedukacyjnym "Hodowla kóz w Glinie". Glina, Małkinia Górna, 9 października 2009.

Festyn - Stół darów Ziemi między Bugiem a Narwią. Długosiodło, 16 sierpnia 2009.

Lipcowy wyjazd szkoleniowy uczestników projektu „Między Bugiem a Narwią” do Norwegii.

Konferencja warsztatowa pionu C (ekoturystyka) pt. „Budowanie sieci ekoturystycznej”, Łochów 27 maja 2009.

Wizyta ekspertów norweskich w wybranych modelowych gospodarstwach ekologicznych oraz warsztat szkoleniowy w Długosiodle - pion B (rolnictwo ekologiczne) 27-28 kwietnia 2009.

Prezentacja partnerstwa na dniu Ziemi. Warszawa, Pole Mokotowskie, 26 kwietnia 2009.

III Konferencja generalna projektu pt "Natura 2000 szansą ekorozwoju i lokalnego partnerstwa", Łochów 24 marca 2009.

Konsultacje w przyszłych modelowych przetwórniach - pion D (przetwórstwo), marzec 2009.

Wizyta eksperta norweskiego w wybranych modelowych gospodarstwach eko-agroturystycznych - pion C (ekoturystyka), 14-17 marca 2009.

Warsztat szkoleniowy pionu C (ekoturystyka) pt. „Wyższe standardy ekologiczne a agroturystyce i ekoturystyce”, Somianka 6 grudnia 2008.

Warsztat szkoleniowy pionu B (rolnictwo ekologiczne) pt. "Ekologia w gospodarstwie - oczyszczalnie przydomowe, energia odnawialna, zadrzewienia śródpolne", Pniewo 29 listopada 2008.

Warsztat terenowy pionu B (rolnictwo ekologiczne) pt. „ Sady ekologiczne dawnych odmian”, Kruszewo 25 października 2008.

Warsztat szkoleniowy pionu C (ekoturystyka) pt. „Jak rozpocząć działalność agroturystyczną”, Brańszczyk 20 październik 2008.

Wyjazd studyjny pionu D (przetwórstwo) do Niemiec, wizyty w gospodarstwach rolnych oraz małych zakładach przetwórczych, poznawanie partnerskiej sieci UNSER LAND. Bawaria, 13-17 październik 2008.

II Konferencja generalna „Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” , Łochów 23 września 2008.

Wyjazd studyjny pionu C (ekoturystyka) do przykładowych gospodarstw agro- i eko-turystycznych, 16-17 września 2008.

Warsztat pionu D „Przetwórstwo” pt. „Certyfikacja, sprzedaż bezpośrednia, budowanie marki”, Wyszków 4 września 2008.

Wizyta eksperta norweskiego w gminach w ramach pionu C (ekoturystyka) . Sporządzenie planów rozwoju gminy jako „Zrównoważonego miejsca podróży” dla Małkini Górnej i Rząśnika, 19-20 sierpnia 2008.

Wyjazd szkoleniowy pionu B (rolnictwo ekologiczne) do przykładowych gospodarstw ekologicznych, 17-18 czerwca 2008.

Seminarium szkoleniowe pionu C (Ekoturystyka) dla samorządów „Tworzenie zrównoważonych miejsc podróży/ Sustainable Destinations Development ”, Brok 5 czerwca 2008.

Wyjazd studyjny pionu D „Przetwórstwo” do modelowych producentów tradycyjnej żywności na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie 4-5 czerwca 2008.

Warsztat pionu D „Jak wykorzystać produkt ekologiczny i lokalny w ofercie turystycznej i gastronomiczne”, Brok 30 maja 2008.

Warsztat pionu D „Jak uruchomić małe przetwórstwo ekologicznej lub tradycyjnej żywności” Hołowienki 28 maja 2008.

Wizyta studyjna pionu B w szkole rolnictwa ekologicznego Sogn Fjord w Norwegii, Aurland 12-16 maja 2008.

Seminarium Inauguracyjne pionu „C” Ekoturystyka, Łochów 23 kwietnia 2008.

Seminarium inauguracyjne pionu D „Przetwórstwo i Produkt Lokalny”, Małkinia Górna 30 marca 2008.

Seminarium Inauguracyjne pionu B „Rolnictwo Ekologiczne”, Długosiodło 13 marca 2008.

Uroczysta konferencja inauguracyjna projektu, Brok 27 lutego 2008.