WSE-logo
Kalendarium projektu „Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna”

Kalenadrium w formacie PDF - plik do pobrania ››

 

kalendarium

Działanie pionu A

opracowanie podczas konsultacji społecznych i  przyjęcie przez samorządy wspólnej strategii rozwoju obszaru jako zrównoważonego celu podróży

Działanie pionu B

stworzenie pierwszego lokalnego i pierwszego w Polsce systemu certyfikacji ekoturystycznej

Działanie pionu C

stworzenie pierwszej modelowej trasy ekoturystycznej, która zapoczątkuje współpracę obiektów turystycznych

2009

Lipiec

A1 spotkania przygotowawcze z wójtami i władzami gmin

 

 

Sierpień

A2 spotkania otwarte w każdej z gmin, prezentacja założeń projektu radnym i lokalnej społeczności, dyskusja, wstępna rekrutacja uczestników do grup roboczych

 

 

Wrzesień

A3 – Konferencja inauguracyjna „Zrównoważony cel podróży między Bugiem a Narwią” z udziałem partnera norweskiego

 

 

Październik

 A4- Pierwsze warsztaty -terenowe- w grupach roboczych – tematycznych, 3 warsztaty– „Rozpoznanie zasobów własnego terenu”, 3 grupy:
1-noclegi, żywienie
2-oferta atrakcji, rekreacja, natura i kultura
3-transport, komunikacja, wizerunek, zarządzanie środowiskiem (odpady, woda, zagrożenia)

 

 

Listopad

A5- Drugi warsztat-szkoleniowy- w grupach roboczych – tematycznych  (jw.) – „Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu”

 

 

Grudzień

 

B2- Seminarium: „Kryteria certyfikacji ekoturystycznej dla przedsięwzięć turystyki wiejskiej” z udziałem partnera norweskiego

 

2010

Styczeń

 

 

C3 Seminarium „Budowanie sieci turystycznej” z udziałem partnera norweskiego

Luty

A6. Trzeci warsztat-konsultacyjny- w grupach roboczych – tematycznych pt. "Kryteria i uczestnictwo w sieci ekoturystycznej”

B3. Opracowanie kryteriów lokalnej ekocertyfikacji turystycznej

 

Marzec

 

B5. Spotkanie leaderów grup - zatwierdzenie kryteriów ekocertyfikacji

C5. Wyjazd studyjny po kraju - najlepiej zorganizowane obiekty turystyki wiejskiej - Podlaski Szlak Bociani, Biebrza

Kwiecień

A8. Wyjazd studyjny do Austrii - przykład współpracy turystycznej w obrębie regionu - Mostviertel Tourism

Działanie B6. Spotkanie leaderów grup - zatwierdzenie procedur wyboru i funkcjonowania Rady, wybór Rady certyfikującej

 

Maj

 

 

C6. Wyjazd szkoleniowy do Norwegii – Inderoy Golden route - wzorcowa lokalna sieć turystyczna

Czerwiec

 

B8. Spotkanie Rady ds. Lokalnej Certyfikacji Ekoturystycznej - wybór obiektów, nadanie znaku

C7. Materiały promocyjne dla członków sieci ekoturystycznej: ulotki, naklejki

Lipiec

A9. Prezentacja strategii rozwoju obszaru gmin jako zrównoważonego celu podróży w 13 gminach. Spotkania z radami gmin, prezentacje i omówienie strategii

 A10. Wydanie przewodnika "Ekoturysta między Bugiem a Narwią"

 

C8. Warsztat integracyjno – roboczy dla członków sieci ekoturystycznej z udziałem partnera norweskiego

Sierpień

A11. Festyn „Mazowiecka sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”

B10. Szkoleniowy wyjazd do Norwegii – Lofoty - wzorcowy biznes ekoturyst

B11. Publikacja broszury „Lokalny system certyfikacji ekoturystycznej przewodnik dla przedsiębiorców turystyki wiejskiej”yczny

 

C9. Oznakowanie sieci ekoturystycznej tablicami/znakami informacyjnymi

Wrzesień

 

 

 

Październik

 

 

C10. Uruchomienie strony internetowej sieci- prezentującej końcową sieć, trasę, obiekty i spełniane kryteria ekoturystyczne

C11. Promocja trasy ekoturystycznej wcieczka dla mediów, VIP

Listopad

 

 

 

Grudzień

 

B12. Uroczysta konferencja kończąca projekt