Strona główna Zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej. Partnerzy projektu

„Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” - Partnerzy projektu.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze Środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Patronat Honorowy

Strona główna projektu
Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Działania i aktualności poziomu A „Budowanie partnerstwa międzysektorowego”
Działania i aktualności pionu B „Rolnictwo Ekologiczne”
Działania i aktualności pionu C „Ekoturystyka”
Działania i aktualności pionu D „Przetwórstwo”
Galeria

Działania i aktualności poziomu B

Plan w pionie B - „Rolnictwo ekologiczne” - obejmuje działania, których celem jest z jednej strony pokazanie rolnikom obowiązujących zasad przekształcania gospodarstw konwencjonalnych w ekologiczne, z drugiej - szansy, jaką ten typ rolnictwa może stać się dla tych rolników, którzy wykażą odwagę i zdecydują się na przekształcenie.
Celom tym służyć będą zarówno wyjazdy szkoleniowe do demonstracyjnych gospodarstw ekologicznych w Polsce, jak również warsztaty m.in. „Jak przestawić się na rolnictwo ekologiczne chroniące bioróżnorodność” czy „Oczyszczalnie przydomowe, energia odnawialna, mała retencja – czyli efektywność ekologiczna w gospodarstwie”, a także związane z tematyką rolnictwa ekologicznego szkolenia i konferencje.
Ważnym działaniem pionu B będzie także bezpłatne sporządzenie planów przestawienia gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne dla najaktywniejszych uczestników warsztatów, które pomogą przestawić gospodarstwo; a także bezpłatne przekazanie - w ramach działań ochrony i pomnażania agrobioróżnorodności - rodzimych ras zwierząt do przyszłych trzech modelowych gospodarstw (krowa czerwona polska, świnia złotnicka, owce). W wytypowanych przyszłych trzech modelowych gospodarstwach
posadzone zostaną sady ekologiczne - rolnicy otrzymają drzewka bezpłatnie, ich posadzenie także będzie nieodpłatne.
Przewidziano także wydanie poradnika „Ochrona bioróżnorodności poprzez rolnictwo ekologiczne”, który bezpłatnie otrzyma każdy rolnik uczestniczący w zajęciach.

Aktualności

Październik 2009

Uroczysty warsztat podsumowujący w ekologicznym gospodarstwie modelowym.

13 października 2009 w modelowym gospodarstwie ekologicznym Państwa Anity i Mariusza Mierzejewskich w miejscowości Wiśniewo odbył się uroczysty warsztat podsumowujący działania pionu B – ROLNICTWO EKOLOGICZNE w projekcie „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”.

Może w nie bardzo dużym, ale za to bardzo gościnnym, domu Państwa Mierzejewskich pomieściło się blisko 60 osób.
Na warsztat przybyli rolnicy uczestniczący w projekcie, przyjechał Dyrektor z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich – Pan Kazimierz Porębski razem z Panem Rafałem Rzepkowskim, który prowadzi część mazowiecką programu Europejskie Dziedzictwo Kulinarne. Przyjechał wójt Ostrowi Mazowieckiej oraz przedstawiciele innych gmin uczestniczących w projekcie.

Na przybyłych czekały różne wspaniałe potrawy regionalne przygotowane przez rolników. Pani Małgorzata Dąbrowska przywiozła sękacz i ciasteczka ze skwarek, Pani Marianna Kuźma przepyszny sernik, który rozpływał się dosłownie w ustach, Kuźnia Kurpiowska piwo bezalkoholowe własnej roboty i chleb kurpiowski własnego wypieku a Pani Jadwiga Farat upieczone z jabłkami gęsi pomorskie. Gospodyni warsztatu Pani Anita Mierzejewska przygotowała wyborny żurek z kiełbasą, a także kugel czyli kartoflak, zwany też rejbakiem lub babką ziemniaczaną z sosem grzybowym z kurpiowskich grzybów oraz wspaniałe, puchate ciasto drożdżowe i wyśmienite ciasteczka z jabłkami.

Po powitaniu Pan Mariusz oprowadził wszystkich po gospodarstwie. Duże wrażenie na gościach zrobiły krowy polskie czerwone, a i całe gospodarstwo wszystkim bardzo się podobało.

Nawet dokuczliwe zimno i lodowaty wiatr nie zniechęciły do dokładnego obejrzenia gospodarstwa i zadania gospodarzowi mnóstwa pytań. Okazało się, że Pan Mariusz ma prawdziwy talent przewodnika, potrafi ciekawie i kompetentnie opowiadać o sprawach związanych z rolnictwem ekologicznym. Podkreślał zwłaszcza to, że decyzja o przestawieniu gospodarstwa na ekologiczne je uratowała; gdyby nie ekologia – nie byłoby już tego gospodarstwa.

Na zmarzniętych gości czekał gorący żurek z kiełbasą. Dwa olbrzymie kotły zostały opróżnione błyskawicznie.

Jak wszyscy się rozgrzali i pokrzepili rozpoczęła się część oficjalna, czyli wręczane były certyfikaty i dyplomy najbardziej aktywnym uczestnikom projektu. Odbierając dyplomy rolnicy podkreślali, jak dużo ten projekt dla nich znaczył, jak wiele się nauczyli, zrozumieli że ekologia w rolnictwie oznacza zdrowie dla nich i dla ich rodzin.

Pani Irena Buczyńska powiedziała, że szkoła w Gwizdałach założyła ogródki uprawiane przez dzieci; rosną w nich warzywa i zioła i starają się o to aby jedzenie w szkole było ekologiczne. Zasadzą jeszcze teraz sad dawnych odmian.

Po części oficjalnej przyszła kolej na rozrywkę. Na szczęście pogoda jakby na moment się poprawiła i można było rozpalić ognisko, piec kiełbaski, śpiewać i tańczyć przy muzycznym, skocznym akompaniamencie.

Była tak przyjemna, niemalże rodzinna atmosfera, że aż szkoda było się rozstawać. Mam nadzieje, że nie na długo!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii projektu ››

Koordynator pionu „Rolnictwo ekologiczne” - Ewa Sieniarska

Marzec-kwiecień 2009

Ekologiczne gospodarstwa modelowe

Na podstawie kryteriów opracowanych przez eksperta z gospodarstw uczestniczących w projekcie wytypowano trzy gospodarstwa, które spełniają najlepiej warunki do stania się ekologicznymi gospodarstwami modelowymi.
Są to:
Gospodarstwo Elżbiety i Andrzeja Tusińskich (Obrębek, gmina Pokrzywnica) przygotowuje się do chowu świń złotnickich białych – rodzimej rasy wpisanej do programu zasobów genetycznych. Gospodarz przebudowuje pomieszczenia i robi wybiegi dla świń. Założony zostanie nowy przydomowy sad dawnych odmian (w starym sadzie zostało już tylko kilka drzew).
Gospodarstwo Marii i Benedykta Karłowiczów (Ciski, gmina Zatory). Gospodarstwo specjalizuje się w chowie bydła mięsnego oraz uprawie ziemniaków i te specjalizacje zamierzają gospodarze rozwijać, tylko że teraz jako ekologiczne. Gospodarz musi wybudować wybiegi dla bydła – tego wymaga dobrostan zwierząt. Gospodarze są bardzo zainteresowani ekologicznymi metodami hodowli i uprawy, zgromadzili już wiele publikacji, zaprenumerowali poradniki, uczestniczą w warsztatach i spotkaniach, zachęcają sąsiadów do przechodzenia na ekologię.
Gospodarstwo Anity i Mariusza Mierzejewskich (Wiśniewo, gmina Ostrów Mazowiecka). Gospodarstwo jest pięknie położone na terenie Natury 2000, do zadbanego drewnianego domu prowadzi droga wysadzona wysokimi świerkami, na podwórku rosną 3 stuletnie dęby, obory drewniane spełniają wszystkie warunki dobrostanu zwierząt, a pola otoczone są ze wszystkich stron lasami. Młody gospodarz ma „ekologię w rękach” – wypróbował ją i sprawdził na własnym gospodarstwie. W ramach projektu przekazane zostały mu cztery cieliczki rodzimej rasy krów (polska czerwona). W planach jest uruchomienie przetwórstwa z mleka (serów, masła).

W dniach 27 i 28 kwietnia br. norwescy eksperci, rolnicy ekologiczni i doradcy, odwiedzili w ramach projektu Między Bugiem a Narwią trzy gospodarstwa przyszłych rolników ekologicznych, które mają się stać gospodarstwami modelowymi.
Eksperci przeprowadzili szczegółowe wywiady z rolnikami, na podstawie których opracują wskazówki jak powinny być poszczególne gospodarstwa rozwijane, w jakim kierunku się specjalizować aby osiągnąć model ekologicznego gospodarstwa demonstracyjnego. Wskazówki te po przetłumaczeniu na język polski będą przekazane rolnikom.

Seminarium w Długosiodle

28 kwietnia w Długosiodle odbyło się seminarium nt. Rolnictwo ekologiczne szansą na ekorozwój. Ekspertki norweskie przedstawiły dwie interesujące prezentacje: Jak wykorzystać możliwości, jakie daje przestawienie na rolnictwo ekologiczne, edukacja w gospodarstwie, modele współpracy z innymi gospodarstwami – przykłady norweskie – Toril Mentzoni i Jak stałam się rolniczką ekologiczną – Torill Torgnes

Listopad 2008

Warsztat szkoleniowy "Ekologia w gospodarstwie – oczyszczalnie przydomowe, energia odnawialna, zadrzewienia śródpolne"

Warsztat odbył się 29 listopada 2008 w Pniewie. W warsztacie uczestniczyło 46 osób.
Było trzech wykładowców: Andrzej Latos, Michał Wasilewicz, Adam Świętochowski.
Michał Wasilewicz miał dwuczęściową prezentację i wykład. Pierwsza część była poświęcona przydomowym oczyszczalniom ścieków, część druga była na temat małej retencji w gospodarstwie, sposobów wykorzystania i zagospodarowania oczek wodnych, stawów itp.
Andrzej Latos miał prezentację i wykład na temat znaczenia zadrzewień śródpolnych dla gospodarstwa ekologicznego i sposobów ich zakładania a także doboru gatunków do zadrzewień.
Adam Świętochowski miał prezentację i wykład na temat wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie.
Wszystkie tematy wzbudziły duże zainteresowanie, a po burzliwej dyskusji prócz ankiet ewaluacyjnych rozdano uczestnikom warsztatu do wypełnienia formularze na temat efektywności ekologicznej ich gospodarstwa.

Pliki do pobrania:
B7-1 Budowa oczyszczalni przydomowej ››
B7-2 Zadrzewienia Śródpolne ››
B7-3 Energie odnawialne ››

Październik 2008

Warsztat terenowy "Sady ekologiczne dawnych odmian".

25 października 2008 w Kruszewie koło Goworowa odbył się warsztat terenowy
"Sady ekologiczne dawnych odmian". W warsztacie uczestniczyło 39 osób.
Było dwóch wykładowców: Andrzej Majkowski i Grzegorz Hodun.
Andrzej Majkowski oprowadził uczestników warsztatu po szkółce i zraźniku, miał wykład z demonstracją w terenie na temat metod prowadzenia drzewek w szkółce oraz na temat zraźnika.
Grzegorz Hodun poprowadził w sadzie państwa Kwietniaków pokaz praktyczny ze szczepienia i pielęgnacji drzewek.
Mimo bardzo brzydkiej pogody (lodowaty wiatr, śnieg z deszczem) uczestnicy nie narzekali, lecz starali się jak najwięcej zobaczyć i zanotować.
Po ciepłym poczęstunku odbyła się część warsztatowa w budynku szkoły.
Uczestnicy podkreślali wartość merytoryczną warsztatu, i to że taki sposób, połączony z prezentacją praktyczną najlepiej przekazuje im informację i dociera do nich, informacje były bardzo dla nich ważne i konkretne. Szczególnie podkreślano to, że warsztat dostarczył samych pozytywne wrażeń, a wykładowcy i organizatorzy byli bardzo sympatyczni. Pokaz cięcia drzew, prześwietlania i szczepienia był bardzo przejrzysty i świetnie poprowadzony.

Wrzesień 2008

W serii Biblioteczka SIE ukazała się broszura pt. „Ochrona bioróżnorodności poprzez rolnictwo ekologiczne”.

Broszura liczy 64 strony i zawiera m.in. teksty nt. rolniczej różnorodności biologicznej, krótki poradnik nt. dobrostanu zwierząt, porady jak pielegnować stary sad i jak założyć nowy sad dawnych odmian, jak nawozić i chronić glebę w gospodarstwie ekologicznym i jakie powinny być pierwsze kroki w celu przestawienia gospodarstwa na ekologiczne.

Czerwiec 2008

Wyjazd szkoleniowy do przykładowych gospodarstw ekologicznych

Wyjazd odbył się w dniach 17-18 czerwca 2008. Ze względu na duży teren, z którego dojeżdżali rolnicy – uczestnicy wyjazdu ustalono trzy punkty zbiórki, aby jak najbardziej ułatwić zabranie się do autokaru.
Tak jak wcześniej powiedziano projekt obejmuje duży obszar i mimo, że jego uczestnicy spotykali się już kilkakrotnie na różnych wydarzeniach, to nie często się nie znają i dlatego przed obejrzeniem pierwszego gospodarstwa 20 minut zostało poświęcone na to aby każdy uczestnik wyjazdu mógł się przedstawić i powiedzieć o sobie kilka zdań.
Pierwszym zwiedzanym gospodarstwem było gospodarstwo Joli i Leszka Kwietniaków w Kruszewie nad Narwią. Gospodarstwo ma 30 ha, jest ekologiczne, certyfikat ma od 2007 roku.
Gospodarze hodują drób ras rodzimych, w tym kury zielononóżki i żółtonóżki, gęsi biłgorajskie, świnie rasy złotnicka biała, konika polskiego; mają stary sad przydomowy i założony dwa lata temu nowy sad dawnych odmian.
Zbudowali też suszarnię do suszenia owoców dawnych odmian i ziół ekologicznych.
W gospodarstwie znajdują się doświadczalne poletka upraw różnych dawnych zbóż i warzyw, założone i kontrolowane przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.
W trakcie zwiedzania gospodarze udzielali szczegółowych informacji. Najbardziej zainteresował uczestników ekologiczny, bezstresowy chów świń i suszarnia. Po zwiedzaniu gospodarze zaprosili gości na poczęstunek przygotowany głównie z własnych, ekologicznych produktów, w trakcie którego gospodarz miał wykład i jeszcze raz szczegółowo opowiedział jak powstało to co zwiedzający obejrzeli i o własnych doświadczeniach szczególnie dotyczących chowu zwierząt.
Pytaniom nie było końca. Część zwiedzających pierwszy raz widziała gospodarstwo ekologiczne i to co ujrzeli zmieniało ich wyobrażenie o tego typu gospodarowaniu. Mogli się przekonać na własne oczy, że takie gospodarstwo to nie jest skansen ani zacofanie, tylko nowoczesne, ekonomiczne rolnictwo, na dodatek przynoszące konkretne dochody a nie szkodzące środowisku.
Następnym zwiedzanym gospodarstwem było gospodarstwo Małgorzaty i Piotra Hillarów w Tuczkach k. Rybna. Gospodarstwo jest pięknie położone nad rzeką Wel. W gospodarstwie znajduje się młyn wodny ekologiczny i dlatego gospodarz nastawił się głównie na przetwórstwo zbożowe i pod tym kątem prowadzi uprawy. Uprawia orkisz i inne pszenice, żyto, grykę. Ma także warzywa i uprawy na kiszonkę.
Zwiedzający bardzo interesowali się młynem, w którym Piotr Hillar produkuje mąki razowe: pszenną, żytnią i gryczaną, otręby pszenne i żytnie, ziarno gniecione pszenne i żytnie a także śrutę.

Na zdjęciu: ekologiczny młyn wodny u Piotra Hillara
Jest to jedno z pierwszych gospodarstw ekologicznych w Polsce i gospodarze mają olbrzymią wiedzę oraz doświadczenie, zarówno pozytywne jak i negatywne w ekologicznym gospodarowaniu.
W trakcie zwiedzania gospodarz był dosłownie zasypywany pytaniami, szczególnie na temat nawożenia i metod zwalczania chwastów i szkodników, a w trakcie obiadu miał wykład nt. prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, upraw ekologicznych, płodozmianu, nawożenia, przetwórstwa ekologicznego zbożowego.
Ostatnim gospodarstwem zwiedzanym tego dnia było gospodarstwo Ali i Mieczysława Babalskich, w Pokrzydowie k. Brodnicy
Gospodarstwo to prowadzone jest metodami ekologicznymi od 20 łat Ma powierzchnię 8,5 hektara. Ma certyfikat AGROBIOTESTU - czyli jednostki certyfikującej oraz atest ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.
Poza produkcją i hodowlą Babalscy od 1991 roku zajmują się także przetwórstwem zbóż ekologicznych. Ten rodzaj działalności ekologicznej także posiada certyfikat AGROBIOTESTU oraz atest EKOLANDU. Produkują mąki razowe, makarony razowe, płatki zbożowe: pszenne, żytnie, jęczmienne, owsiane, orkiszowe, otręby, kasze oraz poduszki i materace z plew gryki i orkiszu.
Na powierzchni 1,10 ha znajduje się sad. Jest w nim wiele gatunków i odmian drzew owocowych z kolekcją 40 starych odmian jabłoni. Na gruntach ornych uprawiane są warzywa, w tym fasola na suche ziarno na ok. 0,5 ha i trochę warzyw korzeniowych. Uprawiana jest pszenica orkisz na ok. l ha z wsiewką koniczyny czerwonej, grykę w plonie głównym i w poplonach oraz łubin z owsem. Babalscy współpracują z Bankiem Genów, który znajduje się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i co roku u na poletkach gospodarzy uprawia około 70 starych gatunków i odmian zbóż. Najlepsze gatunki i odmiany są następnie rozmnażane. Do nawożenia organicznego stosowany jest obornik od bydła i kur oraz nawóz zielony z poplonów.
Rolnicy obejrzeli także w gospodarstwie Mieczysława Babalskiego kury zielononóżki kuropatwiane chowane są już od kilku lat Rolnik zaczął od 10 jaj, które otrzymał w 2001 roku i podłożył je pod kurę. Z piskląt odchował z żoną Aleksandrą 5 kur. Potem stado rozmnażaliśmy systematycznie. Przy gospodarstwie istnieje Wytwórnia Makaronu BIO. Przetwarza ona produkty pochodzące z upraw ekologicznych, m.in. zajmuje się produkcją: mąki razowej: pszennej, żytniej, orkiszowej, jęczmiennej, owsianej, gryczanej, grochowej; makaronów razowych: pszennych, żytnich, orkiszowych i z ziołami; płatków zbożowych: pszennych, żytnich, jęczmiennych, owsianych, orkiszowych; otrębów: pszennych, żytnich, owsianych, orkiszowych; kasz: jęczmiennych, orkiszowych; ziaren zbóż i poduszek z plew gryki i orkiszu. Rocznie przerabia około 350 ton zbóż zakupionych z atestowanych gospodarstw ekologicznych.
Wieczorem rolnicy zwiedzili magazyny hurtowni ekologicznej EKOHURT i wysłuchali wykładu właściciela hurtowni pana Tomasza Czubachowskiego na temat marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych.
Firma zajmuje się dystrybucją żywności ekologicznej do sklepów detalicznych, sprzedażą świeżych owoców i warzyw oraz konfekcjonowaniem produktów ekologicznych. Specjalizuje się w pakowaniu polskich produktów ekologicznych, które sprzedaje pod marką BIO RAJ. W listopadzie 2005 roku otrzymała certyfikat na produkcję ekologiczną.
Późnym wieczorem wszyscy zasiedli do kolacji przygotowanej z produktów ekologicznych, a dyskusja na temat gospodarowania ekologicznego i produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej, trwała do późnej nocy i była bardzo żywa. Widać z tego, że temat poruszył uczestników wyjazdu.
Ze względu na skromną bazę noclegową na tym terenie trzeba było podzielić uczestników na dwie grupy, które spały w dwóch różnych miejscach – w Gaju i w Bachotku. Rano wszyscy się spotkali na śniadaniu w bazie edukacyjnej w Gaju.
Następnego dnia rano Mieczysław Babalski miał wykład nt. ekologicznych metod uprawy i chowu zwierząt w gospodarstwie, a potem zwiedzono wytwórnię makaronu BIO, gdzie wszyscy zapoznali się z metodami produkcji makaronu BIO.
Kolejnym zwiedzanym gospodarstwem było gospodarstwo Zofii i Andrzeja Michałkiewiczów w Zgniłobłotach gm. Bobrowo, gdzie zwiedzający zapoznali się z różnymi metodami i aspektami ochrony środowiska, wzorcowo założonymi zadrzewieniami, przydomową, korzeniową oczyszczalnią ścieków a także specjalistycznymi maszynami przydatnymi w gospodarstwie ekologicznym.

Na zdjęciu: pięknie usytuowane gospodarstwo Michałkiewiczów
Gospodarz miał wykład nt. Prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, upraw ekologicznych, chowu ekologicznego zwierząt ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan zwierząt, małej retencji na terenie gospodarstwa,
Ostatnim gospodarstwem było gospodarstwo Krystiana Kujawskiego, w miejscowości Kurzętnik.
Jest to gospodarstwo dość duże (60 ha), ukierunkowane na hodowlę opasów. Rolnik ma 58 sztuk bydła, z tego 14 to mamki z dużym dolewem krwi różnych ras mięsnych. Bydło od wiosny do jesieni wypasane jest na pastwiskach. Cielęta i opasy pozostają w oborze i na wybiegach w gospodarstwie.
5 ha pól obsiewanych jest pszenicą jarą. W gospodarstwie uprawiane są również dwa stare gatunki zbóż. 5 ha zajmuje ozima pszenica orkisz oraz około 2 ha jara pszenica płaskurka. Uprawa tych dwu zbóż jest podobna jak zwykłej pszenicy, jednak plony są znacznie niższe. Zniżkę plonów rekompensuje jednak znacznie cena uzyskiwana za ziarno.
Z przeznaczeniem na pasze dla bydła, świń oraz kur uprawia się 5 ha mieszanek zbożowo strączkowych, 3 ha zajmują pola ziemniaczane.
12 ha obsiane jest koniczyną. Pierwszy pokos koniczyny w początkach kwitnienia zbierany jest na sianokiszonkę w balotach. Drugi pokos koniczyny przeznaczany jest na siano. Dodatkowo 5 ha zajmują pastwiska dla krów mamek utworzone na gruntach ornych. Zazwyczaj pastwiska są ponownie zaorywane, wtedy gdy wyrośnie na nich za dużo mniszka po 2-4 latach. Na polach położonych na dosyć stromych zboczach pastwiska zakładane są na dłużej bo 5 lat. Gospodarstwo ma również 2 ha łąki, z której zbierane jest siano, około 2 ha zajmują nieużytki oraz blisko 1,5 ha lasy.
Matka gospodarza Pani Beata Kujawska przygotowała obiad makrobiotyczny, a ponieważ był upał spożywano go w cieniu drzew i krzewów w ogrodzie przed domem. W czasie obiadu gospodyni opowiedziała o znaczeniu odpowiedniego odżywiania dla człowieka, o leczeniu jedzeniem, o przyrządzaniu posiłków makrobiotycznych
Wnioski
Jak podkreślali uczestnicy wyjazd był dla nich bardzo pouczający, ciekawy, wiele spraw było dla nich czymś nowym, a niektóre tematy stały się im bliższe i bardziej zrozumiałe.
Niestety chętnych na wyjazd było dużo więcej niż miejsc i dlatego powinno się zgłaszających w jakiś szczególny sposób dyscyplinować. Być może przyjdzie to samo z biegiem projektu. Dwie osoby, które potwierdzały swoją obecność jeszcze wieczorem dnia poprzedzającego wyjazd, nie pojawiły się, usprawiedliwiając to nagłą chorobą. Było niemożnością zastąpić ich innymi z listy rezerwowej.
Mankamentem wyjazdu było to, że był on jednorazowy – a jest to jedna z najlepszych form edukacji dla osób dorosłych.
Wyjazd miał bardzo bogaty program, zostało przekazane uczestnikom dużo wiedzy (6 wykładów zaplanowanych i jeden niezaplanowany), a sadząc po notatkach, które rolnicy robili była to wiedza dla nich przydatna. Rolnicy przekonali się też na własne oczy, że rolnictwo ekologiczne to nie jest ani skansen, ani jakaś fanaberia czy zabawa, tylko jest to najprawdziwsze, pełnowartościowe rolnictwo, dające konkretny zysk ekonomiczny rolnikowi.
Więcej zdjęć z wyjazdu: zobacz galerię projektu ››

Maj 2008

Wyjazd studyjny do szkoły rolnictwa ekologicznego w Norwegii

W dniach 12-16 maja 2008 w ramach pionu B (rolnictwo ekologiczne) odbył się wyjazd studyjno-szkoleniowy do szkoły rolnictwa ekologicznego Norwegian National School for Organic Farming and Gardening (SJH) – Sogn Jord-og Hagebruksskule (Aurland)
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się ze strukturą, metodami i sposobami nauczania o rolnictwie ekologicznym na poziomie średnim, poznali metody chowu ekologicznego zwierząt w warunkach norweskich, upraw ekologicznych i ekologicznego utrzymywania sadu.
Polskich uczestników interesowały szczególnie sposoby ekologicznego budownictwa inwentarskiego i to co można by przenieść z metod norweskich na grunt polski.
Zwiedzany był teren szkoły, sad i pola, uprawy eksperymentalne, poletka doświadczalne prowadzone przez uczniów, plac kompostowy, pastwiska, budynki inwentarskie.
Bardzo interesujące były wspólne polsko-norweskie warsztaty z gospodarzami.
Wykładowcami ze strony norweskiej byli: Bjørg Fritsvoll, nauczycielka i dyrektorka szkoły, Sjur Hermann Rørlien, nauczyciel i dyrektor ds. edukacji oraz Toril Mentzoni, przedstawicielka partnera norweskiego.
Tematami wykładów było rolnictwo ekologiczne w Norwegii, jak się rozwijało, historia i stan obecny, specyfika tego rolnictwa w warunkach norweskich, historia szkoły, jak powstawała, omówiono szczegółowo program i metody uczenia, ze szczegółami technicznymi pokazano nam jak zostały postawione budynki inwentarskie, strona polska z kolei opowiedziała o metodach uczenia w podobnej szkole w Polsce, o polskim rolnictwie ekologicznym i o bioróżnorodności.
Bardzo ważnym elementem wyjazdu i jednym z celów wspólnej pracy było opracowanie i podpisanie deklaracji współpracy między Społecznym Instytutem Ekologicznym a Szkołą Sogn Jord-og Hagebruksskule, a także podpisanie deklaracja współpracy między Społecznym Instytutem Ekologicznym, Zespołem Szkół Rolniczych w Golądkowie a Szkołą Sogn Jord-og Hagebruksskule.
Deklaracje te m.in. zakładają wymianę doświadczeń w zakresie rolnictwa ekologicznego w praktyce i nauczania o rolnictwie ekologicznym, a także wymianę praktyk uczniowskich i staranie się o finansowanie wspólnych projektów.
Informacje o szkole można znaleźć na stronie www.sogn-j-h.vgs.no

Podpisanie deklaracji o współpracy SIE/SJH/Ekopomorka
Więcej fotografii z wyjazdu znajdziecie Państwo w galerii projektu ››

Marzec 2008

Seminarium inauguracyjne pionu Rolnictwa Ekologicznego

13 marca 2008 odbyło się seminarium inauguracyjne pionu B w Centrum Kultury w Długosiodle pt „Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie” . W seminarium wzięły udział 84 osoby. Wykłady specjalistów dotyczyły tematów: Toril Mentzoni - Rolnictwo ekologiczne w Norwegii – norweskie eko sukcesy; Marzena Rogozińska z Urzędu Marszałkowskiego - W jaki sposób samorząd Mazowsza wspiera rolnictwo ekologiczne?; Urszula Sołtysiak - Przyszłość rolnictwa ekologicznego – szanse w Europie, certyfikacja w gospodarstwie ekologicznym; Mieczysław Babalski -Dlaczego zostałem rolnikiem ekologicznym? Pierwsze kroki w kierunku przestawiania gospodarstwa; Tomasz Czubachowski - Produkty ekologiczne – skup produktów, oczekiwania rynku.
W wyniku seminarium , 45 osób zgłosiło się jako chętni do uczestnictwa w kolejnych warsztatach dot rolnictwa ekologicznego. Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, że najwyższy odsetek odpowiedzi pozytywnych dotyczył organizacji (100%) i miejsca, w którym odbyło się seminarium (tylko jedna odpowiedź – średnio). Przedstawione prezentacje były ocenione bardzo dobrze. Największe zainteresowanie wzbudził wykład Mieczysława Babalskiego „Dlaczego zostałem rolnikiem ekologicznym? Pierwsze kroki w kierunku przestawiania gospodarstwa” – 92% ocen bardzo dobrych oraz wykład o Rolnictwie ekologicznym w Norwegii – 88% ocen bardzo dobrych. 100% ankietowanych uważa, że seminarium zachęciło ich do bliższego zainteresowania się rolnictwem ekologicznym, ale już mniej (85%) zachęciło do przestawienia się na ekologiczne metody produkcji. 97% ankietowanych chciałoby uczestniczyć w podobnych seminariach w przyszłości, przy czym najbardziej interesują ich tematy: płodozmian, nawożenie organiczne i płodozmian (ok. 80%), kompostowanie, odchwaszczanie i ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca oraz żywienie zwierząt (ok. 45-60%), najmniejsze zainteresowanie wzbudza tematyka dobrostanu zwierząt (15%).
Wynika z tego, że rolnicy są zainteresowani konkretnymi poradami, szczególnie możliwościami uczestniczenia w programach, ale że ciągle brak jest wystarczającej wiedzy i fachowej informacji. W tym sensie pion rolnictwa ekologicznego projektu wypełnia w regionie objętym programem tę lukę. Podkreślano również możliwość bezpośredniego kontaktu z fachowcami, specjalistami i z innymi rolnikami.

Pliki prezentacji do pobrania (uwaga: prawa autorskie są własnością Społecznego Instytutu Ekologicznego lub wykładowców):
- Ekopomorka - rolnictwo eko w Norwegii (ok. 280 KB) ››
- Biohurt dystrybucja żywności eko (ok. 20.8 MB) ››
- Prezentacja BIOBABALSCY Ekoconnect (ok. 27.1 MB) ››
- Skup Produktów Eko - Tomasz Czubachowski (ok. 84 KB) ››