Strona główna Zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej. Partnerzy projektu

„Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” - Partnerzy projektu.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze Środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Patronat Honorowy

Strona główna projektu
Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Działania i aktualności poziomu A „Budowanie partnerstwa międzysektorowego”
Działania i aktualności pionu B „Rolnictwo Ekologiczne”
Działania i aktualności pionu C „Ekoturystyka”
Działania i aktualności pionu D „Przetwórstwo”
Galeria

Działania i aktualności poziomu C

Dwuletnie działania w pionie C „Ekoturystyka” mają zaowocować m.in. stworzeniem planów ekoturystycznego rozwoju dla dwóch-trzech najbardziej zainteresowanych tym gmin. Plany powstaną z udziałem ekspertów z Norwegii po szczegółowej analizie walorów, możliwości i potrzeb gmin.
Drugim równie ważnym celem działań w ramach tego pionu jest pokazanie rolnikom zainteresowanym rozpoczęciem działalności agroturystycznej lub już ją prowadzących, ale chcących ją doskonalić, możliwości, jakie przed nimi stoją. Pomoże w tym m.in. wyjazd studyjny do najlepszych gospodarstw agroturystycznych w Polsce, warsztat szkoleniowy „Jak rozpocząć działalność agroturystyczną?” czy warsztat szkoleniowy „Wyższe standardy ekologiczne w agroturystyce i ekoturystyce”. Ważnym działaniem będzie także wydanie poradnika „Ekologiczny dom agroturystyczny”, który bezpłatnie otrzymają uczestnicy.
W pionie C zaplanowano ponadto sporządzenie przez polsko-norweską grupę ekspercką planów ekologizacji dla pięciu przyszłych modelowych gospodarstw agroturystycznych. Właściciele gospodarstw otrzymają bezpłatne plany, na podstawie których będą mogli uczynić swoje gospodarstwa ekoturystycznymi.
Ważnym działaniem pionu C jest seminarium warsztatowe „Budowanie ekoturystycznej sieci partnerskiej – doświadczenia norweskie i projektowe”, uczestnicy którego otrzymają informacje na temat zasad budowy partnerstwa, poznają przykłady norweskie, które posłużą budowie sieci w piętnastu gminach objętych projektem „Między Bugiem i Narwią”

Aktualności

Październik 2009

Warsztat podsumowujący działania pionu C „Ekoturystyka”

9 października odbył się uroczysty warsztat podsumowujący działania pionu C „Ekoturystyka”. Warsztat zorganizowaliśmy w jednym z 5 ekoturystycznych gospodarstw „modelowych” wytypowanych w projekcie: gospodarstwie agro-edukacyjnym Państwa Kolanowskich „Hodowla kóz w Glinie”, w gminie Małkinia Górna. Na warsztat zaproszeni byli wszyscy aktywni uczestnicy szkoleń i działań pionu „ekoturystyka” (ponad 40 osób), którzy otrzymali certyfikaty o uczestnictwie i zdobytej w projekcie wiedzy. Wręczono również dyplomy pięciu gospodarstwom modelowym. Oprócz części oficjalnej, podsumowania działań oraz ciepłych wypowiedzi wszystkich uczestników, odbyła się degustacja przepysznych specjałów ekologicznych i tradycyjnych przygotowanych przez gospodarstwa modelowe. Tak więc skosztowaliśmy między innymi nagradzanych w konkursach domowych wędlin Państwa Kalinowskich, ekologicznej kiełbasy jałowcowej Państwa Dąbrowskich, rozmaitych ciast (sękacz ekologiczny, sernik z mleka koziego, drożdżowe i inne), przepysznych krokietów Pani Rykaczewskiej, pyz nadziewanych serem Basi Polak, kurek zapiekanych od Pani Karłowicz, specjału Błażeja od Marty Deniszewskiej , smalca ze śliwkami Andrzeja Kongiela, rozmaitych nalewek i specjału domu- kompotu z dzikiej róży i bzu. Po degustacji odbyło się zwiedzanie gospodarstwa, a całość imprezy zakończyło ognisko, na którym pieczono ekologiczne ziemniaki i kiełbaski produkowane w gospodarstwie z terenu projektu, popijając piwem chmielowym przygotowanym na tę okazję przez „Kuźnię kurpiowską”. Jak w ekoturystyce należy, całość była spożywana na 100% biodegradowalnych i kompostowalnych naczyniach, włączając jednorazowe kubki do piwa produkowane z kwasu mlekowego i skrobii. Nawet ketczup i musztarda były z certyfikatem eko! Przede wszystkim jednak gratulacje za organizację należą się gospodarzom Zofii i Jerzemu Kolanowskim, którzy w ten niepewny koniec jesieni zapewnili nawet wspaniałą słoneczną pogodę. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za dobry humor i rewelacyjną atmosferę. Nie zabrakło też pieśni a nawet tańców przy ognisku i akompaniamencie lokalnych muzyków. Jednym słowem, żal się rozstawać…zapraszamy do obejrzenia zdjęć pamiątkowych w Galerii Projektu ››

Maj 2009

Jednodniowy warsztat z budowania sieci ekoturystycznej.

Konferencja warsztatowa zatytułowana „Budowanie sieci ekoturystycznej” odbyła się w dniu 27 maja 2009 w Pałacu Łochów w Łochowie. W konferencji warsztatowej uczestniczyły w sumie 72 osoby, w tym 47 kobiet i 25 mężczyzn. Wśród uczestników były osoby zarówno już prowadzące agroturystykę, jak i rolnicy planujący rozpoczęcie takiej działalności, również przedstawiciele lokalnych samorządów, ngo i innych instytucji zajmujących się również promocją turystyki na tym terenie, oraz dwóch dziennikarzy (gazeta Pułtuska i Polskie Radio), którym wykładowcy udzielili wywiadów na przerwie. Konferencja dzieliła się na część wykładową zawierającą również prezentacje wytypowanych w poprzednich działaniach gospodarstw modelowych, oraz część warsztatową/interaktywną mającą na celu przeanalizować możliwości utworzenia sieci ekoturystycznej na tym terenie. W pierwszej części ekspert norweski (Trine Grann) zaprezentował metody budowania sieci na przykładzie Norwegii. Następnie odbyły się krótkie prezentacje 5 gospodarstw modelowych.

Zapraszamy do odwiedzenia stron www wybranych gospodarstw!

- Gospodarstwo ekologiczne „Dąbrówka” w gminie Sabnie
www.dabrowscy.agro.pl

- Gospodarstwo „Dom nad Wierzbami” w gminie Somianka
www.domnadwierzbami.pl

- Gospodarstwo agro-edukacyjne „ Hodowla Kóz w Glinie” w gminie Małkinia Górna
www.agroedukacja.edu.com.pl

- Gospodarstwo „Pod Dębem” w gminie Sabnie
www.poddebem.info.pl

- Gospodarstwo ekologiczne z wypożyczalnią kajaków „Bielińska Góra”
w gminie Brańszczyk www.bielinska.gora.webpark.pl

Właściciele mieli za zadanie przedstawić uczestnikom specyfikę swojego gospodarstwa, działania marketingowe i dotyczące współpracy z lokalną społecznością oraz plany rozwoju.
Następnie ekspert norweski który odwiedził w poprzednich działaniach wszystkie gospodarstwa modelowe przedstawił podsumowanie oraz zalecenia ogólne dla polskich gospodarstw agroturystycznych, w tym w szczególności dotyczące marketingu i współpracy.
Kolejne dwa wykłady dotyczyły prezentacji doświadczeń mazowiecko-podlaskiego stowarzyszenia agroturystycznego szczególnie pod kątem współpracy i marketingu, oraz wizji Puszczy Białej jako produktu ekoturystycznego przedstawionej przez stowarzyszenie „Baza Harcerska Popławy”. Część popołudniową poprowadził Tomasz Włoszczowski, który przedstawił metody budowania sieci oraz wspólnej marki turystycznej między innymi na przykładzie sukcesów austriackiej organizacji turystycznej w regionie „Mostviertel”. Wykład odbył się w formie interaktywnej, uczestnicy na podstawie ankiet zawartych w materiałach oraz wspólnej dyskusji zastanawiali się nad kryteriami uczestnictwa w sieci, prawami i obowiązkami przyszłych członków, sposobem marketingu i działania, oraz obszarem i obiektami które mogłyby wejść do sieci.
Część interaktywna-dyskusyjna pozwoliła zarówno na podsumowanie wiedzy uczestników, wspólną refleksję jak i wstępne określenie możliwych kryteriów udziału w sieci, formy organizacyjnej oraz możliwych obiektów. I tak wśród konkretnych kryteriów uczestnictwa w sieci za najważniejsze zostały uznane odpowiednie wyżywienie w ofercie (tradycyjne, lokalne, ekologiczne), segregacja odpadów w obiekcie oraz wykorzystywanie energii odnawialnych, chociaż na pierwszym miejscu znalazły się kryteria „miękkie” trudniejsze do sformalizowania : chęć współpracy i otwartość potencjalnych członków. Preferowana forma organizacyjna to stowarzyszenie (79% ankiet) oraz utworzenie biura sieci (64%); za możliwy obszar działania 41% respondentów uznało cały obszar projektu (15 gmin). Aż 81% osób zadeklarowało zdolność ponoszenia kosztów bycia w sieci w granicach 50-100zł miesięcznie (czyli 600-1200zł rocznie). Uczestnicy zasugerowali też bardzo wiele potencjalnych obiektów które mogłyby utworzyć przyszłą sieć (parędziesiąt). Świadczy to o dużym potencjale terenu. 10 obiektów w tym 5 gospodarstw modelowych wypełniło zgłoszenia indywidualne na przyszłych członków sieci.
Jeżeli chodzi o ewaluację konferencji przez samych uczestników, najważniejsze wykłady otrzymały bardzo pozytywne oceny (84% do 96% ocen dobrych i bardzo dobrych), 80% osób doceniło część dyskusyjną (w tym 40% uznało ją za bardzo dobrą), a 79% zadeklarowało zrozumienie metodologii i celów budowania sieci dzięki konferencji. 60% osób stwierdziło że warsztat zachęcił je do udziału w sieci co wydaje się być dużym sukcesem zważywszy na ilość i różnorodność uczestników. Wreszcie aż 94% pozytywnie oceniło plan czasowy, jest to kolejny sukces organizacyjny gdyż do ostatnich minut dopisywała zarówno frekwencja jak i skupienie na sali.

Do pobrania:
- wykład eksperta norweskiego_jak budować sieć ekoturystyczną TrineGrann ››
- prezentacja stowarzyszenia harcerskiego:
Puszcza Biała jako produkt ekoturystyczny ››

- część warsztatowa-budowanie marki i sieci turystycznej - Tomasz Włoszczowski ››

Marzec 2009

Broszura “Ekologiczny Dom Agroturystyczny” omawiająca aspekty kulturowe, estetyczne i przyrodnicze dla ekologicznego domu agroturystycznego.

Została wydana broszura w 1500 egzemplarzach, 64 strony kolor, format B5.
Broszura zawiera: wprowadzenie do ekoturystyki dla gospodarstw agroturystycznych, porady na temat codziennych działań proekologicznych w prowadzeniu gospodarstwa (oszczędności energii, wyżywienie, gospodarka odpadami, marketing proekologiczny), energooszczędnego budownictwa i energii odnawialnych, gospodarki wodą i oczyszczalni przydomowych, tradycyjnej architektury i ekologicznych materiałów budowlanych, przyrody i zagospodarowania terenu wokół domu, tradycyjnych ogródków.
W kolejnym kwartale broszura zostanie rozdana wszystkim bezpośrednim uczestnikom szkoleń projektowych (500 osób), ponadto rozdysponowana przez gminy, lokalne stowarzyszenia szczególnie turystyczne i agroturystyczne (w tym: mazowiecko-podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, mazowieckie stowarzyszenie agroturystyki, stowarzyszenia gminne, LGD Zielone Mosty Narwi). Broszura będzie również dostępna bezpłatnie w biurze SIE dla chetnych od końca kwietnia 2009.

Doradztwo eksperckie polskie i norweskie dla wytypowanych przyszłych modelowych gospodarstw, plany ekologizacji gospodarstw.

Każdy z polskich doradców odwiedził 5 wytypowanych modelowych gospodarstw i sporządził ekspertyzę/plan ekologizacji dla każdego z nich.
Ekspertyzy obejmowały następujące zakresy tematyczne:
- ekspert polski 1 - aspekty ekologiczne działalności (Mariola Platte, trener, szkoleniowiec, prezes stowarzyszenia agroturystycznego, rolnik ekologiczny)
Jak uczynić gospodarstwo bardziej ekologicznym i wykorzystać aspekty eko w ofercie, w tym:
- jak połączyć rolnictwo ekologiczne z ofertą agroturystyczną/ jeżeli gospodarstwo nie jest certyfikowane to jakie elementy można mimo tego wprowadzić (np. co jest ważne w ofercie żywieniowej)
- jak wprowadzić więcej ekologii do codziennej organizacji gospodarstwa (chemia gospodarcza- co można ograniczyć, segregacja odpadów, oszczędności wody i energii, edukacja gości, nie używanie jednorazówek, wystrój, itp.),
- elementy marketingu (jak promować swoją ofertę i wykorzystać elementy ekologiczne)
- elementy organizacyjne i prawne związane z wymogami w Polsce (np. higiena, organizacja, przepisy sanitarne itp.-w zależności od pytań gospodarzy i zidentyfikowanych potrzeb)
- ekspert polski 2 - kwestie architektoniczne oraz związane z ofertą zajęć (Marek Dąbrowski, właściciel dużego obiektu turystyki wiejskiej, ekspert budowlany, www.mamuciadolina.pl):
- stosowane rozwiązania architektoniczne i elementy budowlane- co jak można ulepszyć, jakim kosztem, jak stosować naturalne materiały i budować energooszczędnie, czy można wprowadzić jakieś ulepszenia zarówno praktyczne jak i estetyczne do istniejących budynków, rozwiązania dotyczące małej infrastruktury (typu altany ogrodowe, inne atrakcje dla gości) oraz ogrzewania.
- porady dotyczące oferty zajęć- co gospodarze mogliby wykorzystać, czy mają pomysł na uatrakcyjnienie swojej oferty i skierowania jej do ekoturystów, jak mogą użyć swojej własnej wiedzy lub istniejących w okolicy atrakcji, elementy marketingu.
- eksperci polscy 3 - architektura krajobrazu czyli ogród i sad (eksperci z ogrodu botanicznego):
- sugestie dotyczące uatrakcyjnienia gospodarstwa pod kątem zagospodarowania zieleni i ogrodu-jak założyć lub upiększyć tradycyjny ogródek- porady dotyczące wyboru roślin (z elementami podejścia ekologicznego, ochrony bioróżnorodności), jak i gdzie je sadzić, co można usprawnić jeżeli ogród już istnieje, itp. Plan dla każdego gospodarstwa zawiera proponowany szkic nasadzeń/terenu.
- ekspert norweski (Trine Grann-ekopomorka): standardy światowe, wymogi i oczekiwania turystów zagranicznych, sposoby przygotowania oferty pod tym kątem, wystrój/punkt widzenia europejczyka, bezpieczeństwo/ jakie są wymogi zagraniczne.
Wizyta eksperta norweskiego w gospodarstwach odbyła się w dniach 14-18 marca 2009 (obecni byli koordynator/tłumacz i ekspert polski który przygotował wytyczne i opisy).
W efekcie:
- odbyło się 60 godzin konsultacji i doradztwa indywidualnego dla gospodarstw (4eksperci x5 gospodarstw x3 godz.)
- sporządzano 20 ekspertyz-planów ulepszenia w wyżej wymienionych dziedzinach (4 plany na 4 gospodarstwa i po 2 plany na 2 pozostałe gospodarstwa ).
Wszystkie ekspertyzy zostały przekazane gospodarzom, którzy w kolejnych działaniach (seminarium warsztatowe 27 maja 2009, warsztat końcowy wrzesień 2009) udzielą informacji zwrotnej co do faktycznego zastosowania sugerowanych rozwiązań (również w formie pisemnych ankiet) i podzielą się doświadczeniami z innymi uczestnikami. Wstępne rozmowy z gospodarzami po wizycie ekspertów wykazały duże zadowolenie z otrzymanego wsparcia i doradztwa.

Załącznik do pobrania:
- ogólne zalecenia eksperta norweskiego Trine Grann dla wszystkich odwiedzanych gospodarstw ››

Luty 2009

Wytypowano wśród uczestników-beneficjentów poprzednich działań 6 gospodarstw, które mają najlepsze warunki do stania się modelowymi gospodarstwami agroturystycznymi o wysokich standardach w tym ekologicznych.

Na podstawie kryteriów wyboru opracowanych przez eksperta, zostało wytypowanych i odwiedzonych przez eksperta i koordynatora 10 gospodarstw które do tej pory uczestniczyły w działaniach projektowych, w każdym z nich została przeprowadzona szczegółowa ankieta zawierająca 17 punktów i mająca na celu oszacować dokładnie potencjał gospodarstw w staniu się modelowymi na tym terenie.
Kryteria wyboru dotyczyły między innymi:
-dotychczasowego uczestnictwa w projekcie (przynajmniej w dwóch wydarzeniach pionu ekoturystyka)
-aktywnego zgłoszenia chęci bycia gospodarstwem modelowym
-posiadania faktycznie już istniejącej działalności agroturystycznej
-wprowadzenia w przyszłości lub już posiadania typowych rozwiązań ekologicznych
-oferty zajęć o charakterze edukacyjnym lub typowo ekoturystycznym (posiadanej lub w chęci rozwoju)
-współpracy z innymi gospodarzami i obiektami na tym terenie
-potrzeb w zakresie doradztwa i możliwości zastosowania wyników doradztwa i podwyższenia standardów ekologicznych w praktyce
W wyniku wizyt terenowych wybrano ostatecznie nie pięć lecz sześć gospodarstw w 5 różnych gminach, gdyż na podstawie dotychczasowych osiągnięć i potrzeb ustalono że dwa gospodarstwa mają duże atuty aby stać się modelowymi ale jednocześnie nie potrzebują 4 ekspertyz- dla każdego z nich ustalono więc że opracowane będą 2 ekspertyzy a tym samym zwiększona zostanie ilość gospodarstw modelowych.
Wybrano ostatecznie następujące gospodarstwa:
- gospodarstwo ekologiczne Państwa Dąbrowskich, w miejscowości Hołowienki
gospodarstwa agroturystyczne Państwa Kalinowskich w miejscowości Tchórznica Włościańska

- gospodarstwo agro-edukacyjne Państwa Kolanowskich w miejscowości Glina (www.agroedukacja.edu.com.pl)
- gospodarstwo ekologiczne Państwa Rykaczewskich w miejscowości Brańszczyk, z ofertą kajaków (www.bielinska.gora.webpark.pl)
- gospodarstwo agroturystyczne Pana Mieczysława Dziubeły w miejscowości Wincentowo (www.rzasnik.pl/cms/840/gospodarstwo_agroturystyczne__mieczyslaw__dziubela)
- gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad Wierzbami” Pani Barbary Polak w miejscowości Jackowo Dolne (www.somianka.pl)
Na podstawie wyników ankiet i określonych potrzeb wybranych gospodarstw zostały sporządzone wytyczne dla ekspertów polskich i eksperta norweskiego do doradztwa indywidualnego.

Grudzień 2008

Warsztat szkoleniowy „ Wyższe standardy ekologiczne w agroturystyce i ekoturystyce"

Warsztat odbył się w dniu 6 grudnia 2008 (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w gminie Somianka. W warsztacie uczestniczyły w sumie 42 osoby, w tym 23 kobiety i 19 mężczyzn. Wśród uczestników były osoby zarówno już prowadzące agroturystykę , jak i rolnicy planujący rozpoczęcie takiej działalności, również przedstawiciele lokalnych ngo i innych instytucji zajmujących się również promocja turystyki na tym terenie.
Warsztat obejmował 3 wykłady teoretyczne :
-Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie- podane zostały wszystkie możliwe do zastosowania w małych gospodarstwach rozwiązania, uczestnicy otrzymali tez porównania cenowe i inne wskazówki pomocnicze
-Ekologia w domu i zagrodzie : część ta przedstawiała wszelkie praktyczne działania możliwe do zastosowania bez większych nakładów inwestycyjnych takie jak Zmniejszanie ilości odpadów oraz ich zagospodarowanie, energooszczędność, znaczenie świadomych zakupów i stosowania środków czyszczących, metody skutecznej i dyskretnej edukacji domowników i turystów, ochrona ilości i jakości wody w każdym gospodarstwie domowym
-Wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych i potencjału gospodarstw ekologicznych : część ta skupiała się na aspektach marketingowych ekoturystyki wiejskiej, przedstawiane były również przykłady zagraniczne.
Część teoretyczna została oceniona pozytywnie w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników (zebrano 30 ankiet), wykłady zostały uznane za dobre lub bardzo dobre przez ponad 80% ankietowanych.
Druga część obejmowała dyskusję i ćwiczenia interaktywne w grupach, mające zmotywować uczestników do refleksji nad możliwymi do zastosowania rozwiązaniami we własnych gospodarstwach. Obecni bardzo aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach i wykazali się dużym zrozumieniem tematu, doświadczeniem oraz pomysłowością w kwestii ulepszeń ekologicznych które można wprowadzić w swoim domu i działalności. Część warsztatowa uznana została za bardzo pożyteczną lub pożyteczną przez 90% respondentów. Najciekawsze wyniki ankietowe dotyczyły skali stosowania rozwiązań ekologicznych we własnych gospodarstwach przez uczestników lub chęci ich zastosowania. Najmniej stosowane są metody wymagające inwestycji np. energie odnawialne lub oczyszczalnie przydomowe jednak i tak stosuje je aż 10% ankietowanych. Pozostałe 60-70% deklaruje że zastosuje je w przyszłości co pozwala bardzo pozytywnie ocenić efekty szkolenia. Natomiast aż ponad 60% już deklaruje stosować inne omawiane rozwiązania takie jak recykling i segregację śmieci, kompostowanie, ograniczanie użycia chemikaliów w domu i w ogrodzie, wyżywienie na bazie produktów lokalnych i ekologicznych, tradycyjne sady i ogródki itp., co daje bardzo optymistyczny obraz świadomości w tym zakresie. Należało by jednak zbadać jak dalece te działania są faktycznie realizowane w praktyce. Bardzo optymistycznie nastraja również fakt że respondenci którzy rozwiązań takich nie stosują prawie wszyscy zadeklarowali chęć uczynienia tego w najbliższej przyszłości. Cały warsztat odbył się w ożywionej i sympatycznej atmosferze i zakończył obiadem. Z okazji mikołajek uczestnicy przełamali się również tradycyjnym opłatkiem. Miejmy nadzieję że już wkrótce zaobserwujemy wzrost standardów ekologicznych w wielu gospodarstwach na tym terenie.

Pliki do pobrania:
- C8_1_Odnawialne źródła energii w gospodarstwie (plik PDF ok. 14MB) ››
- C8_2_Wykorzystanie walorów przyrodniczych i ekologicznych ››
- C8_3_Ekologia w domu i w zagrodzie ››
- C8_4_Ekologiczna lista kontrolna dla gospodarstw agroturystycznych ››

Listopad 2008

Warsztat szkoleniowy „Jak rozpocząć działalność agroturystyczną”

Warsztat C7 odbył się w dniu 20 października 2008 w hotelu „Kamiza” w gminie Brańszczyk. W warsztacie uczestniczyło 45 osób w tym 28 kobiet i 17 mężczyzn. Wśród uczestników były osoby zarówno już prowadzące agroturystykę ale chcące pogłębić swoja wiedzę jak i osoby które dopiero planują rozpoczęcie takiej działalności lub zastanawiają się nad tym.
Warsztat podzielony był na część teoretyczną- wykłady ekspertów- oraz interaktywną- praca w grupie nad opracowywaniem biznesplanu i wniosku o dofinansowanie swojego przedsięwzięcia agroturystycznego. Warsztat prowadzili trzej eksperci:
Mariola Platte- rolnik ekologiczny, właściciel gospodarstwa agroturystycznego, szkoleniowiec, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystyki
Cezary Idźkowski- doktor nauk rolniczych, inspektor Wiejskiej Bazy Noclegowej
Helena Zaworska- mgr inż. rolnictwa, doradca rolny, trener, autor poradników nt agroturystyki
Przedstawione zostały wykłady nt uwarunkowań prawnych i przepisów podatkowych dot. działalności agroturystycznej, wykład nt. sposobów przygotowania się do rozpoczęcia i warunków sukcesu przedsięwzięcia agroturystycznego ( w tym ważnych aspektów psychologicznych) oraz nt kategoryzacji.
Podczas części popołudniowej uczestnicy z pomocą wykładowców i instrukcji próbowali przygotować wnioski o dofinansowanie swoich przedsięwzięć na aktualnie obowiązujących formularzach, i poznawali zasady przygotowywania biznesplanu. Warsztat przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze a podczas części warsztatowej wywiązała się ożywiona dyskusja na temat spotykanych trudności i możliwości ich przezwyciężenia.
Z wyników ankiet wynika że warsztat ponad połowa respondentów uznała warsztat za bardzo pożyteczny a aż 57% uznało ż zachęciło ich to do podjęcia działalności agroturystycznej. Blisko 100% respondentów oceniło wykładowców jako bardzo dobrych, szczególnie spodobał się również wykład nt przepisów prawnych (oceniony jako bardzo dobry przez 92% respondentów, pozostałe dwa wykłady ocenione jako bardzo dobre przez 80-88%).
Pomimo trudności prowadzenia warsztatu dotyczącego aspektów finansowych w tak dużej grupie, część interaktywna została uznana za bardzo pożyteczną (85%) i pożyteczną przez w sumie 97%. respondentów. 77% oceniło również jako bardzo dobre otrzymane materiały szkoleniowe. Podsumowując, największym brakiem okazał się ograniczony czas na tak bogaty i jak wynika z odpowiedzi uczestników potrzebny program szkoleniowy. Chociaż całość została oceniona jako klarowna i kompletna, to z wniosków na przyszłość, należałoby rozbudować program i poświęcić poszczególnym zagadnieniom szczególnie prawnym i finansowym więcej czasu w mniejszych grupach. Z frekwencji i zainteresowania tematem wynika że jest to wyraźna potrzeba na tym terenie i nie sposób spełnić jej w całości tylko jednodniowym szkoleniem.

Pliki do pobrania:
- C7_1_Prawo i podatki w agroturystyce ››
- C7_2_Jak się przygotować ››
- C7_3_Kategoryzacja w agroturystyce ››

Październik 2008

Poradnik dla samorządów „ Zrównoważone miejsca podróży czyli ekoturystyka w gminie”

Ukazał się poradnik dotyczący metod przekształcenia gminy w „zrównoważone miejsce podróży” przyjazne dla ekoturysty. Poradnik powstał w oparciu o materiały norweskiej organizacji GRIP, zaktualizowane przez eksperta norweskiego , wzbogacone o rozdział dotyczący rozwoju ekoturystyki na świecie oraz przykładowe plany przygotowane podczas działania C4 dla dwóch polskich gmin (Małkinia Górna i Rząśnik), jak również elementy dotyczące rozwoju ekoturystyki w Polsce.
Poradnik składa się z części teoretycznej wprowadzającej tematykę ekoturystyki i zrównoważonych celów podróży, część praktyczną czyli proponowane metody pracy krok po kroku możliwe do zastosowania, przykłady z Polski i Norwegii, oraz narzędzia- listę kontrolną dla obiektów turystycznych, elementy certyfikacji ekoturystycznej. Zawartość rozdziałów: I- Zrównoważony cel podróży i ekoturystyka -co to jest? - definicje i perspektywy; II- Metodologia: 1- organizacja pracy i projektu, zaangażowanie uczestników, 2- zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje, transport, handel i usługi, marketing; 3-profil i wydajność ekologiczna 4-ewaluacja rezultatów 5-planowanie i finansowanie; III- Przykłady praktyczne z Norwegii (Lofoty) i Polski (plany działań dla gminy Małkinia Górna i gminy Rząśnik) IV- Przykład ekologicznej listy kontrolnej dla obiektów turystycznych V- Elementy certyfikacji ekoturystycznej (na przykładzie systemu norweskiego) VI- Literatura, raporty, użyteczne kontakty.
Poradnik dostępny jest bezpłatnie w biurze SIE. Na życzenie może zostać wysłany pocztą (Tel do biura: 022 668 97 92, codziennie 10.00-15.00).

Wrzesień 2008

Dwudniowy warsztat wyjazdowy teoretyczno-praktyczny zapoznający z najlepszymi przykładami eko-agroturystyki.

Wyjazd odbył się w dniach 16-17 września 2008. W wyjeździe uczestniczyły w sumie 44 osoby, w tym 26 kobiet i 18 mężczyzn. Wśród uczestników było: 3 doradców rolnych, 1 dziennikarz, 6 rolników ekologicznych, prezes stowarzyszenia agroturystycznego, przedstawiciele lokalnej grupy działania ‘Zielone Mosty Narwi”, 14 właścicieli obiektów agroturystycznych, 17 rolników zainteresowanych rozpoczęciem działalności agroturystycznej. Uczestnicy pochodzili z terenu 15 różnych gmin położonych pomiędzy Bugiem a Narwią. Ideą wyjazdu było przedstawienie zróżnicowanych przykładów gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, jak najbardziej zbliżonych do definicji ekoturystyki oraz możliwie ekologicznych. Niezmiernie ważnym elementem była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu.
Wybrano 2 obiekty nad Biebrzą, 4 na Kurpiach (woj. mazowieckie) i 1 w warmińsko mazurskim. W sumie odwiedzono 6 obiektów ( w jednym z nich zarezerwowano nocleg i odbyła się kolacja integracyjna z ogniskiem). W celu wybrania tych 6 obiektów, koordynator zwiedził podczas przygotowań 20 różnych gospodarstw, wyszukując gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa nagrodzone w konkursach, gospodarstwa z bogatą ofertą atrakcji przyrodniczych. Ważnym elementem wyboru było też zachowanie tradycyjnej estetyki i architektury w gospodarstwie.
Podczas wyjazdu odwiedzono następujące obiekty:
Część I - Biebrza :
1) Obiekt agroturystyczny tematyczny „Mamucia Dolina” Marka Dąbrowskiego. Charakterystyka obiektu: ciekawe zagospodarowanie obiektu, zajęcia tematyczne dla gości polskich i zagranicznych, bogata oferta atrakcji przyrodniczych
www.mamuciadolina.pl
2) Pensjonat agroturystyczny „Carski Trakt” Elżbiety i Jana Nadolnych w Wiznie. Charakterystyka obiektu: wykorzystanie bliskości Parku Narodowego w ofercie, współpraca z ornitologami i przyjmowanie turystów zagranicznych, wykorzystanie energii słonecznej i własna oczyszczalnia przydomowa.
www.carskitrakt.pl
Część II- Kurpie
3) Ekologiczne gospodarstwo Sabiny i Mieczysława Mąki w Gralach. Charakterystyka gospodarstwa: hodowla kóz i produkcja serów, mała agroturystyka. I miejsce w konkursie wojewódzkim 2008 na najlepsze gospodarstwo ekologiczne z produkcją towarową.
4) Obiekt agroturystyczny „AgroEla” Elżbiety Żebrowskiej w Wydmusach. Charakterystyka obiektu: prosty i estetyczny wystrój pokoi, kort, basen, własne produkty rolne. II miejsce w konkursie 2008 na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w woj. Mazowieckim.
www.agroela.pl
5) ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne „Kamez” Elżbiety Kobus w Wawrochach (warmińsko-mazurskie).Charakterystyka: gospodarstwo ekologiczne w tym hodowla bydła opasowego, własne przetwory (chleb, sery), mała agroturystyka i oferta edukacyjna dla szkół, oferta dla niepełnosprawnych. III miejsce w konkursie wojewódzkim Zielone Lato 2008 na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
www.kamez.eu
6) gospodarstwo agroturystyczne „Podbór” Barbary Orzelskiej we wsi Szla. Charakterystyka gospodarstwa: mała agroturystyka w rozwoju, ciekawe zagospodarowanie terenu wokół domu, zachowanie estetyki domu, Laureat „Zielone Lato” 2004, atrakcyjność pomimo mało turystycznej okolicy.
www.podbor.pl
W każdym gospodarstwie odbyła się prelekcja gospodarzy, zwiedzanie i dyskusja z uczestnikami, jak również degustacja produktów z gospodarstwa.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej świadczą o bardzo dużej użyteczności i sukcesie tego wyjazdu studyjnego. Ogólny poziom satysfakcji uczestników wydaje się wysoki – 50% ocenia zdobytą wiedzę jako bardzo użyteczną a 25% jak użyteczną (reszta uczestników nie odpowiedziała na to pytanie).
Aż 60 % uczestników stwierdziło że wyjazd zachęcił ich do podjęcia działalności agroturystycznej, a 55% że zainspirował do rozwoju już prowadzonej działalności . 97% stwierdziło że wyjazd pozwolił na zapoznanie się z metodami uczynienia gospodarstwa bardziej ekologicznym. 95% zaznaczyło że wyjazd pozwolił zapoznać się z przykładami oferty ekoturystycznej, przyrodniczej i kulturowej. Ocena poszczególnych gospodarstw była bardzo pozytywna aczkolwiek zróżnicowana. Zdecydowanie najlepsze wrażenie (70% ocen bardzo dobrych) zrobiło ekologiczne gospodarstwo „Kamez”. Jest to wynik świadczący pozytywnie o nastawieniu uczestników projektu i zrozumieniu tematu, ponieważ gospodarstwo jako jedyne to zawierało wszystkie elementy agro-ekoturystyki : gospodarstwo rolne, agroturystyka jako dodatkowy dochód, gospodarstwo ekologiczne, oferta atrakcji i edukacji, współpraca z lokalną społecznością. Prawidłowy dobór uczestników (doradcy, rolnicy eko i nie eko, właściciele gospodarstw agro i planujący rozpoczęcie działalności) znacząco wzmocnił korzyści merytoryczne z wyjazdu, i tak aż 62% uczestników uznało wymianę doświadczeń w grupie za bardzo pożyteczną a 30% za pożyteczną – w sumie 92% zadowolonych. Wreszcie pozytywnym elementem jest wiele uwag dotyczących chęci kontynuacji projektu i uczestnictwa w nim a nawet twórczych pomysłów na jego dalszy rozwój (np. uwagi dotyczące możliwości warsztatów w gospodarstwach, przepisów kulinarnych, propozycji szkoleń z elementami psychologii).
Sierpień 2008 - Wizyta eksperta norweskiego w dwóch gminach, sporządzenie dla nich planu Sustainable&Green Destination (rozwoju gminy jako Zrównoważonego Miejsca Podróży- gminy ekoturystycznej), przedstawienie planów radom gmin.
W miesiącu czerwcu i lipcu przeprowadzono ankiety z samorządami i konsultacje które pozwoliły na wytypowanie dwóch gmin do tego działania : Małkini Górnej i Rząśnika. Oprócz oceny potencjału ekoturystycznego wzięto pod uwagę zróżnicowane położenie i charakter obydwu gmin (Małkinia nad Bugiem, Rząśnik nad Narwią, Małkinia bardziej miejska, Rząśnik typowo rolnicza, w Małkini mało letników- w Rząsniku wielu), tak aby każda z nich mogła stać się swoistym wzorem dla pozostałych gmin uczestniczących w projekcie. Dodatkowe kryteria wyboru dotyczyły chęci współpracy i zaangażowania samorządów, oraz tego na ile pomoc zewnętrzna mogła być elementem istotnym dla ekoturystycznego rozwoju gminy (brak lokalnych organizacji które już zajmują się tematem). Z obydwoma gminami podpisano umowy o współpracy.
W dniach 19 i 20 sierpnia 2008, w każdej gminie odbyły się całodzienne spotkania i wizyta w terenie. Ze strony Społecznego Instytutu Ekologicznego udział wzięli: koordynator pionu i główny koordynator projektu, ekspert polski i ekspert norweski (Matthew Smith). W Małkini Górnej w spotkaniach uczestniczyli: specjalista ds. promocji gminy, wójt, wydelegowani pracownicy urzędu gmin, właściciel lokalnego muzeum, właściciele gospodarstwa agro-edukacyjnego. Eksperci zwiedzili wszystkie istotne miejsca w gminie (tereny przyrodnicze, zabytki, instytucje kultury i inne). W Rząśniku wizyta rozpoczęła się spotkaniem publicznym w którym uczestniczyli dyrektorowie szkół, pracownicy urzędu gminy, właściciele agroturystyki, zastępca wójta. Następnie mała grupa robocza wraz z ekspertami odwiedziła ważne miejsca w gminie ( w tym tereny nadrzeczne, leśna, unikalne łąki, kościoły, szkołę, gospodarstwa agroturystyczne itp.). W wyniku spotkań, ekspert norweski w porozumieniu z koordynatorem pionu i ekspertem polskim przygotowali dla każdej gminy propozycję trzyletniego planu działań mającego pomóc gminie w rozwoju ekoturystyki i staniu się „Zrównoważonym Celem Podróży”, wzorcową gminą ekoturystyczną na tym terenie.
W dniu 25 września 2008 gmina Rząśnik zorganizowała spotkanie radnych i sołtysów na którym ekspert polski i koordynator pionu zaprezentowali proponowany plan. Został on przyjęty bardzo pozytywnie (na spotkaniu obecnych było ok. 40 osób). Następnym krokiem będzie rozpatrzenie planu przez komisje i podjęcie uchwały w tej kwestii, co zostało wstępnie ustalone z przewodniczącym Rady gminy. W gminie Małkinia Górna plan został rozpatrzony na komisji przed oficjalnym posiedzeniem rady gminy które odbyło się 29 września 2008 r. Pozwoliło to na skrótowe zaprezentowanie planu podczas posiedzenia rady i natychmiastowe podjęcie uchwały przez radę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i zatwierdza plan oraz proponowane kierunki działań zobowiązując samorząd do uwzględnienia ich przy przygotowaniu aktualnej Strategii Rozwoju Gminy.

Pliki do pobrania:
- plan rozwoju ekoturystycznego Gminy Małkinia Górna (PDF) ››
- plan rozwoju ekoturystycznego Gminy Rząśnik (PDF) ››

Czerwiec 2008

Seminarium „Sustainable Destinations - Rozwój zrównoważonych celów podróży” dla samorządów.

5.06.08 w Broku ( OW Nadrzecze) odbyło się jednodniowe seminarium szkoleniowe pionu Ekoturystyki dla samorządów pt. „Sustainable Destinations- rozwój gmin jako zrównoważonych celów podróży”. Seminarium prowadzone było przez dwóch ekspertów norweskiej organizacji GRIP (Matthew Smith, Erik Cockbain) która specjalizuje się w rozwijaniu ekoturystyki na poziomie gmin w Norwegii. Podczas seminarium zapewniono tłumaczenie symultaniczne z angielskiego na polski.
W seminarium wzięły udział 33 osoby, reprezentujące samorządy gmin z obszaru projektu najbardziej zainteresowane rozwojem turystyki: Brańszczyk, Brok, Łochów, Małkinię Górną, Nur, Rząśnik, Zaręby Kościelne, w tym wójtowie. Obecny był również dyrektor szkoły Rolniczej z Golądkowa oraz 2 dziennikarzy. Seminarium podzielone było na 6 części- 3 prezentacje doświadczeń norweskich, światowych oraz podstawowych metod wdrażania ekoturystyki w gminie, oraz po każdej z nich ćwiczenia warsztatowe w grupach, nie zapominając o czasie przeznaczonym na dyskusję, zadawanie pytań i ocenę wyników pracy warsztatowej. Eksperci przedstawili zarówno założenia jak i konkretne przykłady gmin ekoturystycznych, poświęcili też wiele miejsca na sposoby budowania planu i angażowania wszystkich lokalnych partnerów w działania. Pierwsze ćwiczenie warsztatowe polegało na podsumowaniu mocnych i słabych stron gminy pod kątem ekoturystyki. Wszyscy uczestnicy wykazali się świetną znajomością lokalnych uwarunkowań, zasobów przyrodniczych i kulturowych jak również zagrożeń z punktu widzenia ochrony środowiska. Znacznie trudniejszym ćwiczeniem okazało się drugie polegające na opracowaniu składu grupy roboczej która będzie pracować nad planem rozwoju ekoturystyki w gminie, przy uwzględnieniu wszystkich lokalnych partnerów- nie tylko samorządu ale przedsiębiorców , organizacji społecznych, itp. Końcowe ćwiczenie polegało na schematycznym opracowaniu hasła i folderu mającego zachęcać turystów do odwiedzenia gminy. Uczestnicy wykazali się fantazją, zdolnościami artystycznymi i pozytywnym nastawieniem. Wszystkie obecne gminy mają bardzo dużo zasobów zarówno przyrodniczych jak i kulturowych, bardziej zróżnicowany jest stan bazy noclegowej i infrastruktury turystycznej, wszędzie słabym punktem pozostaje informacja i organizacja turystyki oraz promowanie gminy na zewnątrz pod tym kątem. W wyniku seminarium wszystkie obecne gminy zgłosiły chęć do uczestniczenia w konsultacjach z ekspertem norweskim i pisaniu planów rozwoju zrównoważonej turystyki w gminie. Na podstawie kolejnych ankiet i analiz, wytypowane zostaną 2-3 gminy w których przygotowanie i wdrożenie takiego planu ma największe szanse powodzenia.

Pliki do pobrania:
prezentacje ekspertów norweskich
- prezentacja 1 (ok. 2 MB) ››
- prezentacja 2 (ok. 4.5 MB) ››
- prezentacja 3 (ok. 844 KB) ››

Kwiecień 2008

Seminarium Inauguracyjne pionu „Ekoturystyka”

23.04.08 odbyła się Seminarium Inauguracyjne Pionu Ekoturystyka pt „Szanse rozwoju Eko i Agroturystyki w regionie”, w pałacu Łochów w Łochowie. Uczestniczyły osoby z każdej z 15 gmin objętych projektem. Obecni byli zarówno : przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, przedstawiciele lokalnych samorządów (wójtowie, radni) i instytucji ( Nadbużański Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Łochów, Domy Kultury, Szkoły, Gminne Centra Informacji), przedstawiciele 10 lokalnych i regionalnych stowarzyszeń -szczególnie zajmujących się turystyką (w tym NLOT Nadbużański, Stowarzyszenie Mazowiecko-Podlaskie Agroturystyki), jak i właściciele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, oraz rolnicy zainteresowani dywersyfikacją działalności. Celem seminarium było przybliżenie tematu ekoturystyki jako nowego trendu w turystyce na świecie i możliwości i jej rozwoju nie tylko przez agroturystykę ale również poprzez różne partnerskie działania na terenie projektu.
Na seminarium wygłoszono 4 wykłady eksperckie :
„Rozwój Ekoturystyki na Świecie”- Aleksandra Priwieziencew
„Zrównoważona Turystyka na przykładzie Norwegii”- Trine Grann, ekspert norweskiej organizacji partnerskiej „Ecopomorka”
„Wprowadzenie do Turystyki Wiejskiej”- Jolanta Kamieniecka, Instytut na rzecz Ekorozwoju „Atuty Regionu dla rozwoju agro i Eko-turystyki” – Dorota Starczewska, dyrektor Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
Ponadto zaprezentowały swoje działania lokalne stowarzyszenia NLOT Nadbużański www.nlot.pl i Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyki www.nawsi.pl, jak również 2 właściciele gospodarstw agroturystycznych z regionu - Pani Małgorzata Dąbrowska i Państwo Kalinowscy, dzieląc się z uczestnikami praktycznym doświadczeniem.
Wszystkie prezentacje a szczególnie te dotyczące praktycznych zagadnień były okazja do pytań i dyskusji. Wyniki ankiety ewaluacyjnej pozwalają ocenić seminarium jako bardzo udane- 73% respondentów stwierdziło że seminarium zachęciło ich do dalszego udziału w projekcie, 76% pochwaliło sposób organizacji, 60 do 76% uznało wykłady za bardzo interesujące a 68% za bardzo przydatne do poszerzenia swojej wiedzy. Jako główne mankamenty wytypowano zbyt krótki czas trwania i dyskusji jak na bardzo szeroki zakres problematyki, oraz potrzebę uzyskania większej ilości praktycznych informacji ( w tym prawnych i finansowych) koniecznych do podjęcia działań na poziomie gospodarstw. W wyniku seminarium 45 osób zapisało się na kolejne działania w pionie „Ekoturystyka”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.
W ogólnej ocenie, temat ekoturystyki wzbudził bardzo duże zainteresowanie obecnych.

Pliki do pobrania
- formularz zgłoszeniowy do szkoleń pionu „Ekoturystyka” ››
- program seminarium ››
- wykłady i prezentacje:
1. Rozwój Ekoturystyki na Świecie - Aleksandra Priwieziencew (ok. 800 KB) ››
2. Zrównoważona Turystyka na przykładzie Norwegii - Trine Grann (ok. 5 MB) ››
3. Wprowadzenie do Turystyki Wiejskiej - Jolanta Kamieniecka (ok. 200 KB) ››
4. Atuty Regionu - Dorota Starczewska (ok. 100 KB) ››